Επισιτιστικά προγράμματα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου: 12.522 οικογένειες βιώνουν ακραία φτώχεια !

Περισσότερες από 12.000 οικογένειες και πάνω από 21.000 άτομα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπολογίζεται ότι βιώνουν ακραία φτώχεια και δικαιούνται στήριξης από επισιτιστικά προγράμματα. Σε απόλυτους αριθμούς, όπως αυτοί προκύπτουν από τα στοιχεία των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας, συνολικά 12.522 οικογένειες και 21.339 άτομα χρήζουν παροχής επισιτιστικής και […]

Read More