Η ιστορία της μοιχείας στην Ελλάδα

Είναι προφανές ότι η μοιχεία είναι τόσο παλιά όσο και ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας και συνήθως μη κοινωνικά αποδεκτή. Ωστόσο είναι γεγονός ότι κοινωνική της απαξία ποικίλλει από εποχή σε εποχή, από κοινωνία σε κοινωνία και από πολιτισμό σε πολιτισμό (όσο και αν η δύση διακατέχεται ιστορικά από το σύνδρομο να επιβάλλει […]

Read More