Το πρόγραμμα της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Ειδήσεις Μεσσηνία

Ο Δήμος Καλαμάτας, προήλθε από τη συνένωση των δήμων Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας. Είναι στο επίκεντρο της πολιτιστικής, ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής ζωής από την έναρξη του Eλληνικού κράτους και είναι ένας τόπος με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που όλοι θαυμάζουν και θέλουν να ζήσουν από κοντά.

Σε αυτό συντέλεσαν όλες σχεδόν οι δημοτικές αρχές. Διαθέτει συνεπώς όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο δήμο με ορίζοντα υλοποίησης έργων το 2029 που τελειώνει το νέο ΕΣΠΑ. Η Καλαμάτα θα μπορούσε να ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. Θα αναδειχθεί όμως μέσα από τις χαμένες ευκαιρίες της περασμένης δεκαετίας των μνημονίων και της φλύαρης διακυβέρνησης με την αξιοποίηση του φυσικογεωγραφικού περιβάλλοντος. Την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, του εξειδικευμένου θεματικού τουρισμού και της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς.

Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν είχε τις βασικές υποδομές να αντέξει τις μεγάλες φυσικές καταστροφές από τις συνεχόμενες πλημμύρες, με αποτέλεσμα η κρίση να βρει την περιοχή μας απροετοίμαστη χωρίς υποδομές και δομές αντίστασης, με συνέπεια να βιώνουν σήμερα οι δημότες την ανεργία, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την απαξίωση των υποδομών του δήμου.

Το πρόγραμμά μας εστιάζει αφενός στην κάλυψη των άμεσων αναγκών του δημότη, με παρεμβάσεις και δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του, την προστασία και την ασφάλειά του από φυσικές καταστροφές ή ανθρώπινες ενέργειες, και αφετέρου αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την Καλαμάτα του 2029.

Η ενεργοποίηση του πολίτη μέσα από θεσμοθετημένα όργανα (συνήγορος του δημότη, επιτροπή διαβούλευσης και άλλες θεσμικές δράσεις) θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα σύμφωνα και με όσα περιγράφονται στο νόμο για την αυτοδιοίκηση. Η δημοτική ομάδα θα αφιερώνει το σύνολο των δυνάμεών της στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και την υλοποίηση αυτών των προτάσεων.

Η ενεργή συμμετοχή δημοτών και φορέων της πόλης καθώς και των οικισμών θα επιβραβεύεται και θα χρησιμοποιείται ως πίεση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων.

Οι προτεραιότητες και οι προτάσεις, όπως θα διαπιστώσετε, είναι αποτέλεσμα μιας ρεαλιστικής προσέγγισης των ζητημάτων που επιτακτικά θέτει στον δήμο η σημερινή, σκληρή πραγματικότητα.

«Τίποτα δεν αλλάζει στην πόλη μας προς το καλύτερο χωρίς εσένα»

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 Το αυτονόητο δεν αποτελεί βασικό τμήμα του προγράμματός μας

 • Βελτίωση της καθημερινότητας – εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, σε όλους τους δημότες, από τις υπηρεσίες του δήμου με σύγχρονα μέσα και σχετικό εξοπλισμό.
 • Κοινωνική αλληλεγγύη – κοινωνική φροντίδα, ενίσχυση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών – προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και γενικότερα στα άτομα των ευπαθών ομάδων.
 • Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης – παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και κοινωνικής στήριξης του δημόσιου σχολείου.

 

 1. Διοικητική μέριμνα και οργάνωση υπηρεσιών
 • Σταθερό πρόγραμμα διαφάνειας και αξιολόγησης καθώς και συστημάτων πιστοποίησης όλων των προσφερόμενων δημοτικών υπηρεσιών. Εξακρίβωση των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιών χωρίς την επέμβαση του πολιτικού προσωπικού και των αιρετών στη διοικητική λειτουργία του δήμου. Δημιουργία δομών εσωτερικού ελέγχου για την προστασία του δημότη. Αξιολόγηση και όχι διορισμούς προϊσταμένων και διευθυντών – σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010.
 • Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας με μακροχρόνιες μισθώσεις και όχι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων όσο διαρκεί η ύφεση. Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων και οικοδομημάτων για χρήση από το δήμο, με αντίστοιχα κίνητρα αξιοποίησης και δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • Αναβάθμιση της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης του δήμου με μόνιμη παρουσία εξειδικευμένου δημοτικού στελέχους σε συνεργασία με ελεύθερους συνεργάτες παροχής υπηρεσιών για τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Πλήρη αξιοποίηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με αυτόματη χρέωση χωρίς παρεμβάσεις, και ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων στους δημότες.

 

 1. Κοινωνική μέριμνα και φροντίδα για όλους τους δημότες

Η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων προστασίας αποτελούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας η οποία απειλείται από τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η ύπαρξη δομών και η παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό του δήμου, και κυρίως στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κρίνεται απαραίτητη τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Έχοντας γνώση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των αναγκών κάθε περιοχής του μεγαλύτερου δήμου της περιοχής ευθύνης μας επιδιώκουμε:

 • Κατάργηση του πολιτιστικού τέλους και μετατροπή του σε κοινωνικό τέλος. Με αυτό τον τρόπο χιλιάδες ευρώ θα ανακουφίζουν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που τα έχουν ανάγκη.
 • Ευρωπαϊκό ταμείο Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό του ταμείου χρήματα μπορεί να διατίθενται για την ανακούφιση του πληθυσμού για θέματα που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές όπως οι πρόσφατες πλημμύρες για παράδειγμα.
 • Μείωση δημοτικών τελών. Είναι εφικτό, γιατί αφενός είναι υπερκοστολογημένα και αφετέρου πολλές φορές διπλοπληρώνονται. Τα χρήματα θα προέλθουν από αξιοποίηση προγραμμάτων για ορεινά δημοτικά διαμερίσματα και οικονομίες κλίμακας.
 • Αναβάθμιση παιδικών σταθμών και υπαίθριων χώρων δραστηριοτήτων για παιδιά σε κάθε σχολείο, με σύγχρονο και ασφαλή εξοπλισμό από χορηγούς, φορείς και προγράμματα.
 • Αναβάθμιση και εξοπλισμός με ηλεκτρονική καταγραφή εισαγωγής και εξαγωγής σε όλα τα προσφερόμενα είδη δομών πρόνοιας του δήμου. Ενίσχυση του εθελοντισμού από ευαισθητοποιημένους πολίτες με κίνητρα απασχόλησης.
 • Διευθέτηση της κοινωνικής αναβάθμισης των Ρομά μέσα από εξειδικευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα και κίνητρα για την ένταξή τους με δεσμευτικούς όρους σε χώρους επιλογής τους. Προτεραιότητα σε εκπαιδευτικά προγράμματα ένταξης.
 • Ενίσχυση – αναβάθμιση κοινωνικών δομών (προσωπικό – εξοπλισμός) όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (προσθήκη ειδικοτήτων), τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. η Λέσχες Φιλίας), προκειμένου ο χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών να είναι ολοκληρωμένος και ποιοτικός.
 • Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και τα τοπικά εκκλησιαστικά συμβούλια για τη διοργάνωση γευμάτων σε άπορα άτομα αλλά και αναβάθμιση και επέκταση νέων κοιμητηρίων.
 • Υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας (τρίτεκνες, πολύτεκνες, χαμηλού εισοδήματος) μέσω της παροχής διευκολύνσεων όπως έκπτωση σε δημοτικά τέλη, κατάργηση τροφείων σε παιδικούς σταθμούς, στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα.
 • Αναζήτηση τρόπων που θα λειτουργήσουν ανασταλτικά ως προς το ενδεχόμενο της κοινωνικής απομόνωσης των ΑΜΕΑ καθώς και λύσεις όσον αφορά τη μετακίνηση όσων εξ αυτών αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και της πρόνοιας συνεργαζόμενοι με κεντρικούς, κρατικούς, περιφερειακούς φορείς επιδιώκουμε:

 • Πλήρη υποστήριξη και συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας. Μεταφορά τεχνογνωσίας και από κοινού προτάσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Διενέργεια προληπτικών εξετάσεων για ευπαθείς ομάδες του δήμου μας.
 • Τη στενή συνεργασία με το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε μέλη ευπαθών ομάδων όπως σχολεία, αθίγγανοι, ΑΜΕΑ, άτομα τρίτης ηλικίας κ.ά.
 • Ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου στα βόρεια της πόλης. Η λειτουργία του θα γίνεται από ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε συνεργασία με το φιλοζωικό όμιλο και τους κτηνιάτρους.

 

 1. Παιδεία – αθλητισμός
 • Καταγραφή και εξακρίβωση των αναγκών των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, στελέχη του δήμου και συλλόγους γονέων.
 • Κοινωνικό φροντιστήριο αναβάθμιση και στήριξη του με συμμετοχή εθελοντών εκπαιδευτικών, συνταξιούχων από τον χώρο της εκπαίδευσης ή και φοιτητών καθώς και την ένταξη του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω της «ΦΑΡΙΣ».
 • Ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού, με τη συμμετοχή των γονέων και των καθηγητών φυσικής αγωγής, καθώς και τα δημοτικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
 • Ενίσχυση συλλόγων για τη καθιέρωση διεθνών αγώνων και εκδηλώσεων στην πόλη μας.

 

 1. Πολιτισμός – ανάδειξη και διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος
 • Μέγαρο χορού η Μέγαρο τεχνών Μαρία Κάλλας, κέντρο πολιτισμού και προβολής της πόλης μέσα από διεθνείς συνεργασίες.
 • Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Καλαμάτας, όπου θα στεγάζονται ναυτικά εκθέματα καθώς και ιδιωτικές συλλογές όπως αυτή που προτείνει ο Καλαματιανός πλέον δάσκαλος και καλλιτέχνης Παναγιώτης Σοφικίτης. Ως τέτοιος χώρος προτείνεται το παλιό γυμνάσιο παραλίας, πρώην οικία Νικολόπουλου.
 • Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε νεοκλασικό της πόλης, σε συνεργασία με χορηγούς και συλλέκτες ιδιωτικών συλλογών.
 • Αξιοποίηση της μοναδικής συλλογής Κατσαμπάνη σε μόνιμο εκθεσιακό χώρο.
 • Συμπαραγωγή θεατρικών παραστάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων με καταξιωμένα σχήματα και φορείς της πόλης.
 • Επαναφορά της παραδοσιακής πανήγυρης της Υπαπαντής με ποιοτική αναβάθμιση και με έμφαση στον θρησκευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα της.
 • Αναβάθμιση και προβολή του θεσμού των Ανθεστηρίων, με ουσιαστική συμμετοχή του δήμου.
 • Ανάδειξη των ενετικών μνημείων (Κάστρο κ.λπ.).
 • Συνεχίζουμε τον επιτυχημένο θεσμό με το Καλαματιανό καρναβάλι αλλά δίνουμε έμφαση και χρηματοδοτούμε το παραδοσιακό μοναδικό δρώμενο στη Νέδουσα με απήχηση σε όλη την Ελλάδα. Επιδίωξη συνεργασίας με τη Βενετία προκειμένου το Καρναβάλι της Καλαμάτας να αποκτήσει τον πραγματικό ενετικό του χαρακτήρα. Εκπαίδευση σε εργαστήρια της Βενετίας νέων καλλιτεχνών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις περίφημες βενετσιάνικες μάσκες, μερικές εκ των οποίων είναι έργα τέχνης και έχουν συλλεκτικό χαρακτήρα.
 • Έθιμα και εκδηλώσεις που προβάλουν τον πολιτισμό και την ιστορία μας και όχι την βαρβαρότητα.
 • Κανείς δεν έρχεται να θαυμάσει μόνο την πολιτισμική μας κληρονομιά, αναζητά επίσης τα στοιχεία που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον στον τόπο μας. Στην κατεύθυνση αυτή προβάλλουμε τον θεματικό τουρισμό με την αξιοποίηση του αναρριχητικού πάρκου του Νέδοντα. Αξιοποιούμε τα ορεινά μονοπάτια και τις άφθονες πηγές του ορεινού όγκου. Δημιουργούμε ποδηλατικές διαδρομές για φυσιολάτρες σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
 • Αναδεικνύουμε και συντηρούμε τον υποβαθμισμένο χώρο των πηγών Αγ. Φλώρου με συμπληρωματικά έργα. Είναι εντός περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Natura, όμως σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς απαξίωσης.
 • Ανάδειξη και αξιοποίηση του κατεστραμμένου Ξυλοποριστηρίου Αρτεμισίας σε χώρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Δασοβοτανικό κήπο με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία
 • Αποκατάσταση λατομικών χώρων με δενδροφυτεύσεις και δημιουργία χώρων υποδοχής για εκδηλώσεις.
 • Ενοικίαση και αναβάθμιση του ιδιωτικού χώρου για ανοικτές συναυλίες και εκδηλώσεις στο πάρκο του Αλμυρού ή σε αντίστοιχες θέσεις που θα προσφερθούν κατόπιν διαγωνισμού.
 • Στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων στον οικισμό Άρι πλησίον του ποταμού με τη δημιουργία θεματικού πάρκου ανοικτών εκδηλώσεων.
 • Αναβάθμιση των περιοχών των ορεινών διαμερισμάτων με φιλοπεριβαλλοντικές εκδηλώσεις σε χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 • Προβολή όλων των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους σε ιστοσελίδες και σε θεματικούς τουριστικούς οδηγούς. Ανάδειξη γεωγραφικών ενοτήτων από προγράμματα όπως το Leader.

 

5. Τομέας αγροτικής παραγωγής, γαλάζιας οικονομίας (θαλάσσιος τουρισμός) και οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης

Αγροτική παραγωγή – αγροδιατροφικός τομέας

 • Οργανώνουμε το 1o Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμάτας στον τόπο μας με συμμετοχή εκθετών από όλη την Ελλάδα και διεθνή διαγωνισμό γευσιγνωσίας και ποιότητας σε συνεργασία με το ΤΕΙ, το Επιμελητήριο, την Π. Ε. Μεσσηνίας, όπως αυτό έχει ήδη κατατεθεί στους παραπάνω φορείς και έχει ήδη γίνει η σχετική διαβούλευση. Αναμένονται τεράστια οφέλη για την τοπική οικονομία.
 • Αγροδιατροφικός τομέας – Γαστρονομία. Θα πρέπει να αναδειχθούν τα τοπικά προϊόντα (σύγκλινο, παστέλι, σύκα, μέλι, ελιές, λάδι, ταλαγάνι κ.ά.). Θα πρέπει να ζητηθεί από γνωστούς σεφ (Παρλιάρο, Δρίσκα, Λουκάκο κ.ά.) να προτείνουν συνταγές με τα παραπάνω προϊόντα και να ενθαρρυνθούν ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης να τις χρησιμοποιήσουν, προκειμένου η Καλαμάτα να έχει τη δική της γαστρονομική ταυτότητα.
 • Ενημέρωση παραγωγών, νέων αγροτών για τις καινούργιες καλλιέργειες, τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, οργάνωσης και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων. Πιστεύουμε ότι ενισχύοντας το γεωργικό εισόδημα δημιουργούμε προϋποθέσεις για συγκράτηση του παραγωγικού πληθυσμού στον τόπο του. Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, που αποτελεί το βασικό αγροτικό προϊόν της περιοχής μας, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδικός σχεδιασμός.
 • Συνεργαζόμαστε με αρμόδιους και πιστοποιημένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των νέων σε αντικείμενα συναφή με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Κ.Ε.Ε., Σ.Δ.Ε.).
 • Συνεργασία και ενίσχυση δράσεων συνεταιριστικών οργανώσεων στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας με στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα – τυποποίηση/μεταποίηση κ.λπ.).
 • Δραστηριότητες αναψυχής και θεματικού τουρισμού από τα δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα (αγροκήπιο, παλαιά σχολεία, αποθήκες, συνεταιρισμοί).
 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της αγροτικής, κτηνοτροφικής παραγωγής και του αλιευτικού τομέα με τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και γραφείου υποστήριξης στον Δήμο στα πρότυπα των ΚΕΠ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο. Σκοπός είναι η λειτουργία σταθμού πληροφόρησης για τους αγρότες/κτηνοτρόφους σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν αλλά και τις ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν για τη βελτίωση της παραγωγής τους (γεωργική/κτηνοτροφική) και γενικότερα τη βελτίωση του εισοδήματός τους, καθώς και ενημέρωση για επενδυτικά, επιδοτούμενα, αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας με τη δημιουργία κλειστού τμήματος σε πρότυπα Farmers market, με συμμετοχή παραγωγών χωρίς μεσάζοντες και χωρίς τροποποιημένα γενετικά αγροτικά προϊόντα.
 • Δημιουργία δημοτικής λαϊκής αγοράς παραγωγών στα νότια της πόλης και αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας της ΚΑΚ ΑΕ με υποχρεωτική συμμετοχή των παραγωγών και καταστηματαρχών στη λειτουργία της, με αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας.

Αναπτυξιακά έργα – Γαλάζια οικονομία

 • Γαλάζια οικονομία και τομείς δράσης για τον θαλάσσιο τουρισμό και τις υποδομές στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας από τις εκβολές του Παμίσου μέχρι και τη Μικρή Μαντίνεια, σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο και τους τρόπους χρηματοδότησης που εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοποίηση παράκτιας ζώνης κολύμπι, windsurfing, kitesurfing, kiteboarding, snorkeling, diving, δημιουργία θαλάσσιων πάρκων
 • Ανάπλαση και αξιοποίηση όλης της παραλιακής Ζώνης του δήμου Καλαμάτας και Μεσσήνης σε ενιαίο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Από τη Μ. Μαντίνεια μέχρι τον ποταμό Βελίκα. Η μεγαλύτερη παραθαλάσσια τουριστική ζώνη προς αξιοποίηση της Μεσογείου.
 • Αξιοποίηση της περιοχής του Λιμανιού με την ολοκλήρωση του Master plan και αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων για να αποκτήσει άδεια υποδοχής πλοίων κρουαζιέρας.
 • Κατασκευή Ενυδρείου στην παραλιακή ζώνη που προτείνεται για ανάπλαση με σκοπό την ανάδειξη της Μεσογειακής ιχθυοπανίδας με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
 • Επαναλειτουργία του τουριστικού περιπτέρου του Κάστρου της Καλαμάτας «σήμα κατατεθέν» της πόλης.
 • Νestor project. Θα πρέπει να προβληθεί τo πείραμα αυτό σε πανεπιστημιακές κοινότητες φοιτητών στο εξωτερικό οι οποίοι θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να επισκεφθούν τη Μεσσηνία γνωρίζοντας ότι εκεί πραγματοποιείται ένα φιλόδοξο επιστημονικό πείραμα που ελπίζουμε να μας δώσει πληροφορίες για τη δημιουργία και προέλευση του Σύμπαντος, συνδυάζοντας διακοπές και γνώση.
 • Εκπόνηση σχεδίου για τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: πεζοπορικός – περιηγητικός, ορεινός τουρισμός, αγροτουρισμός (δημιουργία δικτύου μονοπατιών), αναπλάσεις παραδοσιακών οικισμών (λιθόστρωτα – καλντερίμια), θρησκευτικός τουρισμός, προστασία και ανάδειξη βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων.
 • Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του δήμου με σκοπό τη χρήση τους από συνεταιρισμούς ή ιδιώτες με χρησιδάνειο ή από το πρόγραμμα Jessica για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αξιοποίηση όλων των εγκαταλελειμμένων διατηρητέων που ανήκουν στον δήμο η σε ιδιώτες με τις δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Δημιουργία χώρου σε κεντρικό σημείο της πόλης με σκοπό την τουριστική προβολή και πληροφόρηση των επισκεπτών του δήμου μας.

“Καλαμάτα δεν είναι μόνο πλατεία”!

 

 1. Έργα υποδομών

 Ανακατασκευή και συντήρηση της παραλιακής Λεωφόρου με παράλληλη ανάπλαση της Ναυαρίνου σε όλο το εύρος της μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Κρήτης. Διάνοιξη των κάθετων οδών πρόσβασης και δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης.

 • Ανακατασκευή και συντήρηση του βασικού οδικού δικτύου στη ζώνη υψηλής παραγωγικότητας και περιφερειακά αυτής, που έχει εγκαταλειφθεί.
 • Κατασκευή πεζοδρομίων σε βασικούς οδούς της πόλης με προτεραιότητα εκεί που υπάρχει υψηλό κυκλοφοριακό φορτίο.
 • Ολοκληρωμένα συγκοινωνιακά οδικά έργα κυρίως στα δημοτικά διαμερίσματα όπου η κατάσταση είναι τραγική και αμφισβητείται σε μεγάλο βαθμό η ασφαλής κυκλοφορία.
 • Συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης του οδικού άξονα Καλαμάτας – Κιτριές, που εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια και θα φέρει αποσυμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη του ποδηλατοδρόμου στα πρότυπα της κίνησης των τροχοφόρων χαμηλής ταχύτητας και όχι σε σύγκρουση και ανταγωνισμό με την κίνηση των πεζών που ισχύει σήμερα.
 • Χρήση δημοτικών χώρων και κτιρίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από σύσταση ενεργειακής εταιρείας του δήμου.

Διαχείριση απορριμμάτων

 • Συνεχίζουμε στον δρόμο που χάραξε επίσημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου χωρίς παλινωδίες. Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων δίνοντας οικονομικά κίνητρα στους δημότες. Ελάφρυνση δημοτικών τελών ή και απαλλαγή σε όσους τα διπλοπληρώνουν και ειδικά στις τοπικές κοινότητες και δημοτικά διαμερίσματα που η συλλογή και η μεταφορά θα μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία των τοπικών συμβούλων.
 • Σύγχρονη μονάδα κομποστοποίησης οργανικών υλικών (θα αφορά κυρίως φυτικά υπολείμματα και βιομάζα) σε στεγασμένο χώρο κατόπιν διαβούλευσης με τους πολίτες σε σημεία που θα προτείνουν με εισήγησή τους οι τοπικές κοινότητες, με ανταποδοτικά οφέλη για τους κατοίκους και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ύδρευση – άρδευση – αποχέτευση

 • Θέτουμε τη διαχείριση των υδάτων όλου του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής του ΦΕΚ 1004. Ενοποιούμε όλους τους φορείς και δημιουργούμε σχετικό τμήμα διαχείρισης και προστασίας υδάτινων πόρων στη διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών του δήμου, μειώνοντας τις δαπάνες και αξιοποιώντας το δυναμικό και άλλων υπηρεσιών.
 • Καθαρισμός και αστυνόμευση όλων των υδατορεμάτων (μόνιμης ή μη μόνιμης ροής) σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
 • Αναβαθμίζουμε τα αντλιοστάσια όλων των δημοτικών διαμερισμάτων στα οποία υπάρχουν πολλά προβλήματα και αμφιβολίες για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους.
 • ΓΟΕΒ και δημιουργία ΤΟΕΒ για την πλήρη ορθολογική διαχείριση των αρδευτικών υδάτινων πόρων.
 • Κατασκευή μικρών βιολογικών καθαρισμών τύπου Compact σε όλα τα ορεινά και απομακρυσμένα δημοτικά τοπικά διαμερίσματα του δήμου (από το ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΣΠΑ και άλλα κοινοτικά προγράμματα).
 • Επέκταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στις περιοχές των Δ.Ε. που ενώ υπάρχει μελέτη δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.
 • Κατασκευή μικρών φραγμάτων ανάντη του Νέδοντα για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υδάτων που βρίσκονται εκτός ορίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1004. Λειτουργία δημοτικής επιχείρησης εμφιαλωμένου νερού από τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου και των πηγών του Πηδήματος για την προβολή της περιοχής μας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση πόσιμου ύδατος σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
 • Μελέτες και σχεδιασμός για της ζώνες επικινδυνότητας από φυσικές καταστροφές για την πρόληψη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Αναβάθμιση της λειτουργίας της πολιτικής προστασίας.

 

Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνίες

 • Εμφανής η απουσία επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης με επιπτώσεις ολέθριες για την πόλη. Η ασφάλεια πεζών και τροχοφόρων, η σπατάλη χρόνου, η ρύπανση του περιβάλλοντος δημιουργούν μια αρνητική εικόνα για την πόλη μας κυρίως σε περιόδους αιχμής.
 • Εμφανής η απουσία χώρων στάθμευσης στην πόλη μας. Προτείνονται μισθώσεις χώρων όπου υπάρχουν αδέσμευτα οικόπεδα κατόπιν σχετικού διαγωνισμού.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης σε κτίριο που θα ανεγερθεί για τον σκοπό αυτό.
 • Διάνοιξη βασικών οδών που παραμένουν κλειστοί, απομάκρυνση των εμποδίων από πεζοδρόμια και οδοστρώματα (πηγάδια απορριμμάτων).
 • Συνεργασία με το υπεραστικό και αστικό ΚΤΕΛ για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των συγκοινωνιών σε αστικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ορεινών και ημιορεινών οικισμών.
 • Μελέτη κατασκευή γραμμής Τραμ από Φιλοξένια μέχρι δημοτική αγορά, μέσω της υφιστάμενης γραμμής όπου υπάρχει, από το νέο ΕΣΠΑ.

 

Κοιμητήρια

 • Είναι περιττό να δώσουμε στοιχεία, τουλάχιστον από περιβαλλοντικής σκοπιάς, για την κατάσταση που επικρατεί στο κοιμητήριο Καλαμάτας, που παραμένει το ίδιο τα τελευταία 50 χρόνια σε μια πόλη που διπλασίασε τον πληθυσμό της. Ανοίγουμε και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου κοιμητηρίου στην πόλη μας σε συνεργασία με την Εκκλησία και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας είτε στον Αη Γιάννη τον Καρβούνη, είτε στο νέο Στρατόπεδο που κλείνει.
 • Επεκτείνουμε άμεσα τα υφιστάμενα κοιμητήρια.
 • Μειώνουμε τα τέλη στα κοιμητήρια και σταματάμε τα χαράτσια για τους δημότες στο Νεκροταφείο Καλαμάτας.

Αναπλάσεις

 • Προτείνουμε την ανάπλαση του πάρκου της ηλεκτρικής εταιρείας και σύνδεση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου με τον χώρο του θεάτρου. Προτείνεται η μετατροπή του κτιρίου σε εκθεσιακό χώρο με εκθέματα από τη ΔΕΗ, κατόπιν σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων.
 • Ανοίγουμε την Αριστομένους στο ανατολικό όριο του πάρκου και τη συνδέουμε πάλι με το λιμάνι της Καλαμάτας σε συνδυασμό με μελέτη ανάπλασης του χώρου κατά μήκος αυτής. Θα προκύψουν τεράστια οφέλη για τους κατοίκους και τα καταστήματα αφενός, και αφετέρου θα διασωθεί το πάρκο του σιδηροδρόμου από την απαξίωση, με παράλληλη τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των επισκεπτών.
 • Ανάπλαση της οδού Ναυαρίνου μέχρι τη συμβολή με την Κρήτης και διάνοιξη των κάθετων δρόμων προς την παραλία.

 

 1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • Πιστεύουμε στις δυνατότητες και στις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας. Στοχεύουμε στην υλοποίηση δράσεων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα που θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
 • Οι δράσεις αυτές σαν στόχο έχουν την αποκατάσταση του φαινομένου, όλες οι περαστικές περιοχές της Καλαμάτας να είναι προβληματικές, όσον αφορά την οικοδόμηση .
 • Στο Ασπρόχωμα δεν έχει συνταχτεί πράξη εφαρμογής με αποτέλεσμα η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας να είναι χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος για τον πολίτη λόγω της διαδικασίας που απαιτείται . Επίσης το ΓΠΣ Καλαμάτας προβλέπει μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,5 σε αντίθεση με την πολεοδομική μελέτη που προβλέπει μεγαλύτερους συντελεστές, γεγονός εξαιρετικά δυσμενές για μικρά οικόπεδα που βρίσκονται στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού.
 • Στην Παράλια Βέργας εκκρεμεί για πολύ καιρό η επανέγκριση του σχεδίου πόλης με ότι αυτό συνεπάγεται.
 • Στην Μικρή Μαντίνεια εκκρεμεί επίσης η έγκριση του σχεδίου πόλης .
 • Στα Λαϊκα και Κατσαρέικα εκκρεμεί η έγκριση του κοινόχρηστου δικτύου των οικισμών .
 • Το παραπάνω πρόβλημα υφίσταται και για τους λοιπούς οροθετημένους οικισμούς (Καλάμι – Αντικάλαμος – Σπερχογεία )
 • Όσον αφορά την οριοθέτηση των στάσιμων και προ 1923 οικισμών του Δήμου Καλαμάτας η διαδικασία διαιωνίζεται εδώ και πολύ καιρό με άγνωστα μέχρι στιγμής αποτελέσματα .
 • Εναρμόνιση των υπό εκπόνηση Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) των Καποδιστριακών Δήμων με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Καλαμάτας. Ειδικότερα τόσο το ΓΠΣ όσο και τα ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν ένα εργαλείο σχεδιασμού μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή ζώνες προς πολεοδόμηση, να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας.
 • Η σωστή χωροθέτηση διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη, ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον και αποτελεί κίνητρο επενδύσεων καθώς θέτει ξεκάθαρους κανόνες, σαφείς και διάφανες διαδικασίες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *