Συγχώνευση Πανεπιστημίου – ΤΕΙ στην Καλαμάτα

Ειδήσεις Μεσσηνία

Οκτώ Τμήματα από συγχώνευση Πανεπιστημίου – ΤΕΙ: Γεωπονική από τον νέο χρόνο στην Καλαμάτα

Οκτώ πανεπιστημιακά τμήματα θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας, το Πανεπιστήμιο απορροφά το ΤΕΙ Πελοποννήσου και τμήμα του ΤΕΙ Πατρών, με στόχο να γίνει ανταγωνιστικό και να προσελκύσει περισσότερους φοιτητές.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το νομοσχέδιο ιδρύονται οι εξής Σχολές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

α) Γεωπονίας και Τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα (με ενσωμάτωση των αντίστοιχων τμημάτων του ΤΕΙ  Πελοποννήσου)

β) Διοίκησης με έδρα την Καλαμάτα (με ενσωμάτωση των αντίστοιχων τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου)

γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη

δ) Μηχανικών με έδρα την Πάτρα (με ενσωμάτωση των αντίστοιχων τμημάτων του ΤΕΙ Πατρών)

 

Στην Καλαμάτα, από το Σεπτέμβριο θα λειτουργούν τα νεοϊδρυθέντα πανεπιστημιακά Τμήματα:

1) Γεωπονίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων

2) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων

3) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης

4)Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης

5) Λογοθεραπείας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας

6) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

καθώς και τα τμήματα που λειτουργούν ήδη:

7)Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

8) Φιλολογίας

Σύμφωνα  με το νομοσχέδιο, ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης – Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται επίσης Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Καλαμάτα. Σκοποί του σύμφωνα με το σχέδιο νόμου είναι οι εξής: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων, ιδίως στους τομείς της γεωπονικής επιστήμης,  της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων,  του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης,  της διοίκησης και της οικονομίας,  της επιστήμης των μαθηματικών και της πληροφορικής των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και  των επιστημών υγείας.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Το νομοσχέδιο αναφέρει επίσης ότι «το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πελοποννήσου (ΤΕΙ Πελοποννήσου), με έδρα την Καλαμάτα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του ΤΕΙ μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα».

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως «το πάσης φύσης προσωπικό του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα άρθρα 48 έως 50. 

Σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.

image_pdfimage_print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *