Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαια Κορινθο (photos)

Ελληνική παράδοση Λαογραφία

Ο ναός του Απόλλωνα στην Κόρινθο είναι ένας αρχαϊκός δωρικός ναός που χρονολογείται από το 540 π.Χ. χτισμένος σε έναν πρόδρομο ναό του 7 αιώνα π.Χ., πάνω σε ένα ύψωμα με θέα την αρχαία πόλη.

Είχε διαστάσεις 53,8 χ 21,58 μέτρα και 6 x 15 πώρινους μονολιθικούς κίονες (δεν είχαν σφονδύλους) με ύψος 4 μέτρων και διάμετρο βάσης 1,90 μέτρα, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένουν όρθιοι επτά (7) και πιθανώς επρόκειτο για απλής μορφής κατασκευή χωρίς εξωτερικούς κίονες, ενώ κατά άλλη άποψη έφερε περίσταση.

Το κυρίως κτίσμα αποτελείται από πρόναο και οπισθόδομο, με δύο κίονες εν παραστάσι, και σηκό με δύο διαμερίσματα, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από εγκάρσιο συμπαγή τοίχο με πιθανό ενδιάμεσο άνοιγμα.

Ο ναός περιλάμβανε τον πρόναο (με μια κλειστή κοιλότητα που ίσως είχε τον θησαυρό του ναού),  τον κυρίως ναό που είχε δύο σηκούς (χωρίς σύνδεση μεταξύ τους) και τον οπισθόδομο.

Είναι ο πρώτος ναός που έχει ελαφριά κύρτωση στο στυλοβάτη του, μια από τις “οπτικές εκλεπτύνσεις” που επέβαλε η Ελληνική Αρχιτεκτονική στους δωρικούς ναούς μετά τον 6 αιώνα π.Χ.

Στο πλάτωμα του βραχώδους λόφου ταυτίζεται με τον αναφερόμενο στις πηγές Ναό του θεού Απόλλωνα και ήταν κατασκευασμένος από λίθο, πλίνθους και ξύλινες δοκούς και έφερε βαριά και περίπλοκη τετράρριχτη στέγη από πήλινες κεράμους.

Το δυτικό δωμάτιο ταυτίζεται με θησαυροφυλάκιο και δύο σειρές κιόνων διέτρεχαν τα δύο δωμάτια του σηκού, αλλά απομακρύνθηκαν στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν ανακαινίστηκε ριζικά ο ναός. Τμήμα του ανατολικού πτερού καταστράφηκε λόγω της ανέγερσης της κατοικίας του Οθωμανού μπέη της Κορίνθου.

Οι ρωμαίοι έκαναν επιχρίσματα στο ναό (σοβάτισμα) και αφαίρεσαν τους εσωτερικούς κίονες, πιθανόν για να ενοποιήσουν τον σηκ και τελικά είναι πιθανόν ο ναός να καταστράφηκε από σεισμό τον 6 π.Χ. αιώνα και ο χώρος του να μετατράπηκε σε λατομείο.

Περί τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., ανεγέρθηκε στην θέση του κατεστραμμένου αρχικού κτηρίου ένας διπλός εν παραστάσι ναός δωρικού ρυθμού. Έφερε περίσταση από έξι κίονες στις στενές πλευρές και δεκαπέντε στις μακρές, και ήταν προσανατολισμένος στον άξονα Α-Δ.

ΠΗΓΕΣ: www.corinth-museum.gr,  https://2steps.gr