Δημοτικές εκλογές: Θέματα, εισηγήσεις

Ειδήσεις Μεσσηνία

…της υπ’ αριθμ. 17/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Καλαμάτας που θα διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα
της οδού Αθηνών 99, την Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΗΔ1:  Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου για την παροχή
της υπηρεσίας «Παροχή Συγκοινωνιακού Έργου έτους 2019».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναθεώρηση Στοχοθεσίας έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας.
2. Αναγκαιότητα σύναψης δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε
δημοτικά κτίρια και κατάρτιση όρων αυτού.
3. Επί του, σε ορθή επανάληψη, πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή (retopping)
στίβου Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Ασφάλιση μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Καλαμάτας».
5. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Καλαμάτας».
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών.
7. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας:

ΑΛΩΝΙΑ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
ΒΕΡΓΑ
ΠΛΑΤΥ
ΛΑΙΪΚΑ

8. Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα.
9. Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ.
22933/1-2-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 92/2018 μελέτης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καλαμάτας, με τίτλο «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών»,
κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

image_pdfimage_print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *